OS X EI Capitan update Public Beta 10.11.1 更新失败

OS X EI Capitan update Public Beta 10.11.1 更新失败
OS X EI Capitan update Public Beta 10.11.1 更新失败

前几天AppStore收到更新提醒。我这个惯性升级狂自然就点击升级,但是,未能成功。

屏幕快照 2015-09-26 上午10.55.27

600多M的数据下载好后,重启后提醒:

未能验证“OS X EI Capitan update Public Beta”。重试了多次,依然如故。

IMG_0950

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注